Oferty pracy

Co będziesz robić?

 1. Pozyskiwać nowych klientów agencji
 2. – Utrzymywać długoterminowe relacje z Klientami
 3. – Tworzyć oferty przy współpracy z zespołem +Division
 4. – Skutecznie identyfikować potrzeby biznesowe Klientów
 5. – Realizować plan sprzedaży ustalony wspólnie z Zarządem

Co dajemy na +

 1. – Atrakcyjne, adekwatne do posiadanych umiejętności oraz wyników, wynagrodzenie (podstawa + prowizja)
 2. – Możliwość ciągłego podnoszenia własnych kwalifikacji
 3. – Pracę w ceniącym dobrą atmosferę zespole
 4. – Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 5. – Pewność zatrudnienia  w wyjątkowej i stabilnej firmie
 6. – Niezbędne narzędzia pracy: samochód służbowy, laptop, telefon komórkowy
 7. – Dobrą kawę i to w dużych ilościach

Jesteś Osobą na +, jeśli posiadasz i odznaczasz się:

 1. Wysokim poziomem zaangażowania i determinacji
 2. – Umiejętnościami prezentacyjnymi i negocjacyjnymi
 3. – Samodzielnością i uczciwością
 4. – Odpornością na stres
 5. – Gotowością do częstych spotkań z Klientami
 6. – Znajomością  języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym płynną rozmowę
 7. – Prawo jazdy kategorii B
 8. – Wiedzą w zakresie content marketingu, social media oraz kreacji.

 

Prześlij nam swoją aplikację (CV i List Motywacyjny) i napisz, dlaczego to właśnie Ty jesteś Osobą na +

Aplikacje prześlij nam na adres kontakt@plusdivision.pl

Na każdym etapie rekrutacji gwarantujemy Ci dyskrecję i zachowanie poufności.

Po uzyskaniu zgody kandydatów, aplikacje mogą być wykorzystane w przyszłych procesach rekrutacyjnych. W tym celu prosimy o umieszczenie w CV klauzuli następującej treści:

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dostarczonych dokumentach aplikacyjnych przez Over Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Warszawska 65, 98-100 Łask, woj. łódzkie, NIP 8311630316, REGON 101268658, KRS 0000393770, jako potencjalnego pracodawcy, w tym wizerunku, dla celów związanych z uczestnictwem w danym procesie rekrutacyjnym. Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dostarczonych dokumentach aplikacyjnych przez Over Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Warszawska 65, 98-100 Łask, woj. łódzkie, NIP 8311630316, REGON 101268658, KRS 0000393770, jako potencjalnego pracodawcy, w tym wizerunku dla celów związanych z uczestnictwem w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.

Administratorem Danych Osobowych jest Over Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Warszawska 65, 98-100 Łask, woj. łódzkie, NIP 8311630316, REGON 101268658, KRS 0000393770, zwana dalej „Spółką”. W spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: rodo@over-group.pl Dane osobowe gromadzone przy pomocy aplikacji o pracę (CV) – przetwarzane w celach rekrutacyjnych – przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, a w zakresie wizerunku – art. 9 ust. 2 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Dane osobowe podane przez kandydata związane z:

– uczestnictwem w wybranym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko,

– uczestnictwem w przyszłych procesach rekrutacyjnych będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody kandydata na przetwarzanie jego danych w tym celu.

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w aplikacji o pracę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym i ew. przyszłych rekrutacjach. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w ww. celach jest dobrowolne.